Home About Us Team Service Price Success History Offer News Contact HUB Safety Appriser
  ჩვენი მიზანია - საგადასახადო მოთხოვნებზე ორიენტირებული ხარისხიანი მომსახურება!
  Consultations on tax issues, Audit, Accounting, Financial Consulting.. >>>
 
მოწვევა ბიზნეს ასოციაციის წევრობაზე:
 
2017 წლიდან ფუნქციონირებს ბიზნეს ასოციაცია ვიაიპი სეკრეტარი ჰაბი;
მისი მთავარი ამოცანაა მეწარმეებისთვის ხელშეწყობა და სწრაფი დახმარება სხვა და სხვა საკითხში: საგადასახადო და საბუღალტრო სიახლეები, სხვადასხვა დოკუმენტები, კადრების მოძიება (უფრო დაწვრილებით იხილეთ ქვემოთ):
თუ გსურთ გახდეთ ამ ჰაბის წევრი და კვლავ მიიღოთ საკანონმდებლო სიახლეები, ახსნა განმარტებები და საჭირო დოკუმენტები მეილზე - საწევრო არის წელიწადში 10 ლარი, რომელიც შეგიძლიათ როგორც მთელი წლის, ისე ნახევარი, ანუ 5 ლარი-ნახევარი წლის გადაიხადოთ ანგარიშზე:
ააიპ ვიაიპი სეკრეტარი ჰაბი ს/ნ 406221182
TBCBGE22, GE69TB7892636080100006 GEL
საფუძველი: საწევრო გადასახადი და სახელი, გვარი

დამატებით ინფორმაციაში თქვენი მეილი, ან მეილი მომწერეთ რომ შევძლო სერტიფიკატის გამოგზავნა და სხვა კომუნიკაცია;

თანხა: 10 ლარი (2022 წლის საწევრო)
გაითვალისწინეთ: ესაა ა(ა)იპ და შპს-დან გადმორიცხული თანხა მოგების გადასახადით დაიბეგრება, ხოლო ფიზიკურ პირის მიერ ჩარიცხული - არა;

იზნეს ასოციაცია - ვიაიპი სეკრეტარი ჰაბი, Business Association - Vip Secretary HUB -    

წარმოადგენს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად შექმნილ წევრობაზე დაფუძნებულ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს;

ჰაბში გაწევრიანებaს შეძლებს ყველა, როგორც ფიზიკური ისე იურიდიული რეზიდენტი ან არარეზიდენტი პირი; სერვისის მიწოდება მოხდება ჯერჯერობით სამ ენაზე: ქართულ, რუსულ და ინგლისურ, ახლო მომავალში დაემატება თურქულ და სპარსულ ენაზეც;

ჰაბის წევრი უფასოდ მიიღებს შემდეგ სერვისებს:

1.      კითხვა-პასუხი საგადასახადო და საბუღალტრო  საკითხებზე და სამეწარმეო სამართლიდან;

2.      მზა დოკუმენტებს, შინაგანაწესებს  და  შაბლონებს;

3.      წელიწადში  ერთხელ ჰუბის სარეკლამო ჟურნალში დაეთმობათ ნახევარი გვერდი;

4.      ყოველკვარტალურად  მიიღებენ ჟურნალს ჰაბის საქმიანობისა და მისი წევრების შესახებ;

5.      კადრების მოძიება;

6.      მათი საქმიანობის შესაბამისი მარტივი ტიპის სააღრიცხვო ცხრილებისა და ბაზების აგება;

7.    ოცწუთიანი შეხვედრა და მათი  ყურადღებით  მოსმენა!

ხოლო ფასიანი სერვისები იქნება:

1.      ბიზნეს - პროცესების დალაგება;

2.      მათი ბიზნესის ან მათი ბიზნეს იდეის საგადასახადო და სამართლებრივი საჭიროებების განსაზღვრა;

3.      არსებული კადრების გადამზადება და ტრენინგები;

4.      ბიზნეს გეგმის შედგენა;

5.      მათი საქმიანობის რეკლამირება ჰაბის ჟურნალში, სოციალურ და ვებ გვერდზე;

6.      მათი საქმიანობის შესაბამისი რთული ტიპის სააღრიცხვო ცხრილებისა და ბაზების აგება;

მომხმარებლების მოთხოვნის და ჩვენი პროფესიული ზრდის  შესაბამისად, ჩვენს შეთავაზებას დაემატება როგორც ფასიანი ისე უფასო სერვისები...

 

ააიპ ვიაიპი სეკრეტარი ჰაბი   ს/ნ 406221182

TBCBGE22,    GE69TB7892636080100006 GEL

vipsecre@gmail.com

საწევრო გადასახადი იქნება სიმბოლური თანხა - წელიწადში 10 ლარი;

თქვენ შეძლებთ მიიღოთ საკანონმდებლო სიახლეები, ახსნა განმარტებები და საჭირო დოკუმენტები; ასევე მოწვევა ზუუმ კონფერენციებზე - რომელიც სხვა და სხვა საგადასახადო თუ ადმინისტრაციულ სიახლეებს და პრაქტიკიდან აღებულ ქეისებს  მიეძღვნება;

ასევე გამოაგზავნოთ თქვენი შეკითხვები და სხვა საინტერესო საკითხები;